NOWE POKOLENIA PAMIĘCI

Wiesław Bieńkuński

Urodzony w 1951 roku. W latach 1977 - 1982 studiował w Akademii Stuk Pięknych w Warszawie, dyplom w pracowni prof. Andrzeja Rudzińskiego i prof. Zenona Januszewskiego. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

He was born in 1951. From 1977 to 1982 he was studying in Fine Arts Academy in Warsaw. A diploma in professor Andrzej Rudziński's and professor Zenon Januszewski's workshop. Appendix in painting in professor Jerzy Tchórzewski's workshop. Now he is working at University of Warmia and Mazury in professor extraordinarius position.

WAŻNIEJSZE PREZENTACJE
1989 II International Graphic Festival, Francja
1996 International Print Show, Dublin '96, Irlandia
1997 PRINTMAKERS Worldwide Print Exhibition - GILKEY CENTER Portland Art. Museum, USA
2005 SMTG Kraków, IV Edycja "Directory of Print 2005"

SELECTED PRESENTATIONS
1989 II International Graphic Festival, France
1996 International Print Show, Dublin '96, Ireland
1997 PRINTMAKERS Worldwide Print Exhibition - GILKEY CENTER Portland Art. Museum, USA
2005 SMTG Cracow, IV Edition "Directory of Print 2005"