NOWE POKOLENIA PAMIĘCI

Antoni Janowski


Antoni Janowski ur. 1947 w Łubiance pod Toruniem; germanista i rusycysta; nauczyciel języka niemieckiego w Pomaturalnej Szkole Hotelarskiej; opublikował, wspólnie z Tamarą B.J.: "Wiersze",1994."Jeśli poezja jest bezsilna" 1998, "Niewidomy pies rymów" 1999, i swoją odrębną książkę z rysunkami Tamary B.J. "Powrót z nocy" 2001.


***

W moje serce uderzył liść
I był jak kamień o skrzydłach z brzytwy
Rozpoznaliśmy się:
uruchomieni poprzez odszpilenie
my liście byliśmy jesteśmy będziemy
tylko tak: wsparci wiatrem
tylko tak: sypani liściem do liścia
tylko tak: dodawani do siebie
ziarnami piachu
 
 


***

A leaf has struck into my heart
And the leaf was like the stone with wings of razor
We recognized each other:
impeled by the pin off gesture
we the leaves were are will be
not otherwise than: supported by the wind
not otherwise than: raised leaf to leaf
not otherwise than: added to each other
grains of sand alike.