NOWE POKOLENIA PAMIĘCI

Franz Pröbster Kunzel


Franz Pröbster Kunzel zajmuje się sztuką w przyrodzie już 25 lat. Z wykształcenia rolnik, interesuje się relacją sztuki i natury. W jego pracach odzwierciedla się jego życiowa filozofia, jego zainteresowanie odczuwaniem czasu, przemijalności i zmian w przyrodzie w kontekście mijających pór roku. Franz Pröbster Kunzel jest znany jako artysta Land Art`u z wielu wystaw. W 2002 roku uczestniczył w polsko- niemieckim sympozjum Sztuka w krajobrazie w Dobrym Mieście. Mieszka i pracuje w Forcheim/Oberpfalz (Niemcy). Jego prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych

Franz Pröbster Kunzel represents environmental art (exhibited in open, natural space). His rural education influence his interesting in relationship between art and natural environment. His life philosophy find the way throughout his art which reflecting his interesting in feeling the time flow according to natural environment changes across the seasons. Franz is famous as a Land Art artist from many exhibitions.Moje słowa wypisałem pędzlem i sa one nie do odczytania, ponieważ mowa o tym otworzyłaby za wiele ran.

My words are written in the strokes of my paintbrush; they are not readable because they would open too many wounds.