NOWE POKOLENIA PAMIĘCI

Joanna Orłowska

Joanna Orłowska zajmuje się fotografią od kilku lat.
Prace czarno białe, techniki mieszane, analogowe
jak również cyfrowe. Podczas ostatnich lat, jej prace
ukazały się na wystawach w Polsce, a także w Centrum
ONZ w Wiedniu. Część prac artystki wydana została
w formie albumu "Nieoznaczone - Undefined" (Idea Pictor 2004),
jak również można je oglądać na stronie internetowej:
www.photomorphosis.art.pl

Joanna Orłowska - photographer. She is working mostly in black and white, mixed techniques, using both analog as well as digital tools. In recent years, Joanna's works have been exhibited in Poland and in the United Nations Centre in Vienna. Some of her works have been presented in the album "Undefined - Nieoznaczone" (Warsaw, Idea Pictor 2004).